Cases

Wij werken voor diverse opdrachtgevers, graag blinken wij hier een aantal cases van onze opdrachtgevers uit.

Codegenerator voor Lekkagepartner.nl

Lekkagepartner.nl komt aan huis als je last hebt van een lekkage in water- of gasleidingen. Zij onderzoeken de oorzaak van de lekkage zonder hak-of breekwerk. Na het verrichten van de werkzaamheden wordt er direct afgerekend. De monteurs hebben hiervoor een mobiele pinautomaat bij zich. Contant afrekenen is natuurlijk ook mogelijk. De transactiekosten voor Lekkagepartner.nl bij

Wegwijs in Zevenaar

De gemeente Zevenaar heeft oog voor zijn inwoners. Zeker in het sociale domein. De wens is dat bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de sectoren zorg en welzijn, gezondheidzorg en sociale voorzieningen, op een eenvoudige manier vindbaar zijn. Hierbij is de zelfredzaamheid van de bewoners het uitgangspunt. De gedachte is dat mensen zo lang